Kalendridimensioon SQLis

Võib-olla ei peagi alati kalendriks vajalikku tabelit andmebaasi tegema.
Panin siin kirja lühikese päringu, mida saaks andmelaos kasutada kalendridimensiooni aseainena

Võid seda kasutada päringuna või salvestada view-na

Võid vabalt kasutada, muuta, täiendada ja kritiseerida

with numbrid as (
select top 3000  -- siia kirjuta kalendri pikkus
ROW_NUMBER() over (order by rand()) nr
, cast('20000101' as datetime) Algus   -- siia kirjuta kalendri algus
from sys.objects 
cross join sys.columns 
)
, kuupäevad as
(
select dateadd(day, nr-1, algus) as kp
from numbrid
),
pühad (k, p, Nimetus) as (
select 01,01, 'Uusaasta' union all
select 02,24, 'Vabariigi aastapäev' union all
select 05, 01, 'Kevadpüha' union all
select 06, 23, 'Võidupüha' union all
select 06, 24, 'Jaanipäev' union all
select 08, 20, 'Taasiseseisvuspäev' union all
select 12, 24, 'Jõululaupäev' union all
select 12, 25, 'Jõulu 1. püha' union all
select 12, 26, 'Jõulu 2. püha'
),
lihavõtted (lp) as
(
select '20000423' union all
select '20010415' union all
select '20020331' union all
select '20030420' union all
select '20040411' union all
select '20050327' union all
select '20060416' union all
select '20070408' union all
select '20080323' union all
select '20090412' union all
select '20100404' union all
select '20110424' union all
select '20120408' union all
select '20130331' union all
select '20140420' union all
select '20150405' union all
select '20160327' union all
select '20170416' union all
select '20180401' union all
select '20190421' union all
select '20200412' union all
select '20210404' union all
select '20220417' union all
select '20230409' union all
select '20240331' union all
select '20250420' union all
select '20260405' union all
select '20270328' union all
select '20280416' union all
select '20290401' union all
select '20300421' union all
select '20310413' union all
select '20320328' union all
select '20330417' union all
select '20340409' union all
select '20350325' union all
select '20360413' union all
select '20370405' union all
select '20380425' union all
select '20390410' union all
select '20400401' 
)
select kp 
, format(kp, 'yyyy\. a\.') as AastaNimi
, year(kp) as AastaNr
, format (kp , 'MMMM', 'et-ee') as KuuNimi
, month(kp) as KuuNr
, format(datepart(iso_week, kp), 'Nädal 00') as NädalNimi
, datepart(iso_week, kp) as NädalNr
, format (kp, 'dddd', 'et-ee') as Nädalapäev
, 1+(datediff(day, '19550307', kp) % 7) as NädalapäevNr
, coalesce(
	p.Nimetus, 
	case when l.lp is not null then 'Lihavõtted' end,
	case when r.lp is not null then 'Suur Reede' end
	, '') as PühaVõiTavaline
from kuupäevad k
left join pühad p on p.k = month(k.kp) and p.p = day(k.kp)
left join lihavõtted l on l.lp = k.kp
left join lihavõtted r on r.lp = DATEADD(day, 2, k.kp)
Advertisements
Rubriigid: Andmed, SQL, sildid: , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s